• Müzayede Kuralları
Lot No: 1 » Fotoğraf

Mustafa Kemal Atatürk

Afgan Elçisi Sultan Ahmed Han, İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Fevzi (Çakmak) Paşa, Sağlık Bakanı Dr. Refik (Saydam), Gazi, Maarif Bakanı Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Azerbaycan Elçisi İbrahim Abilof, Maliye Bakanı Hasan (Saka), Hariciye Bakanı Yusuf Kemal (Tengirşenk), Siyah Gözlüklü İktisat Bakanı Mahmut Celal (Bayar), ve Adliye Bakanı Refik Şevket (İnce) ile Onun Önünde, Başları Açık Sovyet temsilcileri. Türk ordusunun 13 Eylül 1921’de Sakarya Meydan Muharebesi’ni Kazanması, Güney Cephesi’nde Türkiye ile Sürdürdüğü Kanlı ama Sonuçsuz Savaşı Sonlandırmak İsteyen Fransız Hükümetinin Tereddütlerini Ortadan Kaldırdı. Fransız Hükümeti Tarafından Gayriresmi Olarak Ankara’ya Gönderilen Eski Bakan Henry Franklin-Bouillon’un Temaslarının da Olumlu Netice Vermesi Üzerine Fransa, İtilaf Devletleri’nden Ayrılarak 20 Ekim 1921’de TBMM Hükümeti ile Ankara Antlaşması’nı İmzaladı. Anlaşmanın imzalanması sırasında Türk delegesi Yusuf Kemal (Tengirşenk) Bey, Franklin Bouillon'a, İskenderun ve Antakya bölgesi halkına Türk Bayrağı'nı ihtiva eden özel bir bayrak kullanma hakkının verilmesini istedi ve bu istekleri kabul edildi.
Bu Antlaşma ile Birinci Dünya Savaşı öncesi kurulmuş bulunan İtilaf bloğu parçalandı. Versay'da kendisini desteklemeyen ve Almanya'ya yumuşak davranan İngiltere'ye kızan Fransa Türkiye konusunda İngiltere'ye oyun oynuyor ve tek başına hareket ediyordu. İngiltere bu antlaşmayı hayret ve dehşet ile karşıladığını gizlemedi. Fransa Türk cephesinde 60-70.000 asker beslemek ve Türklerle savaşmaktan kurtuluyordu. Bu antlaşma yalnızca Güney Doğu Anadolu için imzalanmakla beraber, Fransa gibi büyük bir Avrupa devletinin Türkiye'yi ve Misak-ı Milli'yi resmen tanıması bakımından çok önemliydi. Fransız desteğini yitirdikleri için Kilikya üzerindeki Ermeni hayalleri yıkıldı. 130.000'den çok Ermeni Suriye'ye, 30.000 kadar Ermeni de Kıbrıs'a göç etti. Doğu Anadolu'da da 300.000 kadar Ermeni, Ermenistan'a göç etti.
Bu antlaşmanın Türkiye'ye siyasi yararlarının yanı sıra, askeri bakımdan da büyük yararı oldu. Bu cephenin tasfiyesi ile Türkiye güneyini de güvenceye aldı ve buradaki askerlerini Batı cephesine taşımak olanağı buldu. Fransızlar bölgeyi boşaltırken Türkiye'ye satış ve hibe yoluyla silah, cephane bıraktılar. Sömürge halklarının üzerinde de bu zaferin etkisi görüldü. Avrupa devletlerinin yenilmezliği konusu yıkıldı. Türk zaferi ve Avrupa Devletleri'nin Türkiye karşısındaki yenilgileri sömürgeler halklarına umut verdi.
Bu antlaşma ile Hatay Fransa'ya bırakılmakla Misak-ı Milli'den ikinci ödün verildi. Batum'dan sonra Hatay yitiriliyordu. Fakat o günün koşulları altında elde edilen büyük kazançtı. Çünkü Türkiye iki büyük cepheyi tasfiye etti. İki büyük ülke tarafından resmen tanındı. Kaldı ki Hatay üzerinde Türkiye haklarından vazgeçmeyecekti. 1923 yılında Adana'ya gelen Atatürk, burada kendisini siyah bayrakla karşılayan Hatay temsilcilerine "40 asırlık Türk yurdu yabancı eline bırakılamaz." diyerek, kurtuluş için söz vermiş ve sözünü 15 yıl sonra yerine getirmiştir., 1921 senesinin güz aylarından Haziran-1922 ortalarına kadar, Anadolu’nun ve Türk Ulusu’nun bütün imkânlarını, topyekûn bir savaş stratejisi içinde değerlendirerek, Türk Ordusu’nu, hiç değilse, Yunan Ordusu’na denk bir duruma getirdi. Yaklaşık on aylık bu süre içinde, özellikle yeni katılan askerler başta olmak üzere, ordu sürekli eğitime tabi tutularak, kesin sonuç alınabilecek bir taarruz için hazırlandı. Mustafa Kemal Kurmaylarıyla 18 Ekim 1921 Yılında Ankara Antlaşması Öncesindeki Çekilmiş Olan Orjinal Fotoğraf, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'da Heyet-i Vekile İle Bi'lumüm Süfera (Sefirler) Beraber Osmanlıca İbareli, 13x18 cm

 • Açılış Fiyatı

  700 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 2 » Efemera

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1937, Mustafa Abdülhalid Renda, Celal Bayar...Vefatından Önce Son Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına Katılışı, 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini yuman Ulu Önder 1937 yılında son kez 29 Ekim kutlamalarına katılmış, 1938’deki 29 Ekim kutlamalarında ise sağlık sorunları nedeniye bulunamamıştı. Atatürk'ün, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle saat 13.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tebrikleri kabulü.Atatürk'ün, Cumhuriyetin 14. yıldönümü nedeniyle Ankara'daki geçit törenini izlemesi. (28-30 Ekim 1937 tarihleri arasında Atatürk, Ankara'da son defa Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldı). Atatürk'ün, geçit töreni esnasında, kendi kullandığı uçakla stadyum üzerinde akrobasi hareketleri yapan Sabiha Gökçeni, gösterilerin bitiminde şeref tribününde kutlaması ve söyledikleri: "Teşekkür ederim. Çok başarılıydın! Halk seni tek başına bu tehlikeli hareketleri yaparken görünce çok heyecanlandı. Hem heyecanlandı hem de mutluluk duyarak gururlandı!" Atatürk'ün, gece Cumhuriyet Bayramı balosunda Fransa Büyükelçisi Henri Ponsot'ya sohbet esnasında söyledikleri: "...Ben toprak büyütme dileklisi değilim: barış bozma alışkanlığım yoktur; ancak antlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almasam edemem. Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden milletime söz verdim: Hatay'ı alacağım! Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getiremezsem onun huzuruna çıkamam, yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilemem; yenilirsem bir dakika yaşayamam!" İnönü’nün Milli Mücadele yıllarından beri, 1925’teki kesinti dışında, tam 16 yıl 11 ay 14 gün süren başbakanlık görevi 25 Ekim 1937'de sona erdiği İçin Yerine Başbakanlık Görevini Üstlenen Celal Bayar Yer Almışıtr. 9x18 cm

 • Açılış Fiyatı

  700 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 3 » Obje

Madalya-İstiklal

Osmanlıca İstiklal Madalyası, Çıt-Çıt Kurdelalı, Kutusunda, Çok Temiz

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 3 » Fotoğraf

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Dinlenirken 6x9cm

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 6 » Efemera

Cemal Süreya Piyale Şiiri

Eğitim Hayatını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - Maliye ve İktisat Bölümü’nde Tamamladı. Üniversite Hayatı Ona Muzaffer Erdost, Sezai Karakoç, Hasan Basri, Nihat Kemal Eren Gibi İsimlerle Yakın Arkadaşlıklar Getirmişti. Cemal Süreya ve Sezai Karakoç Üniversitede Sınıf Arkadaşıdır ve Sınıflarında 'Muazzez Akkaya' İsminde Bir de Kız Varmış. İkisi de Bu Kızı Gizliden Gizliye Severlermiş. Sınıfta Gün Boyu Aynı Kıza Duydukları İlgiyi Birbirlerine Anlatırlarmış. Hatta Muazzez'e Yazdıkları Şiirleri Birbirlerine Okurlarmış. Sonra Bu Aşk, Zamanla Kızışmış ve Birbirlerine 'Ben Elde Ederim, Sen Edersin' derken 'Kim Elde Edecek ?' Diye İddiaya Tutuşmuşlar. Kaybeden Büyük Bir Bedel Ödeyecek Demişler. Ve Bu Bedel Ömrü Boyunca Üzerinde Kalacak. Bedene Fiziksel Bir Zarar Olmayacak Diye de Karar kılmışlar. Ve Sonunda Adını Değiştirmeye Gelmiş Olay. Cemal Sürey(y)a Kazanırsa ;Sezai Karakoç'un Soyadı 'Karkoç' Olacak. Sezai Karakoç Kazanırsa ; Cemal Süreyya'nın Soyadı 'Süreya' Olacak. Cemal Süreyya El Yazısı, İmzalı, (Henüz Tek Y Kaybetmeden Evvel).Üniversiteli Yıllarında Yazmış Olduğu Bilinmeyen Şiiri. Sonrasında, Muazzez Akkaya Sezai Karakoç'un Kendisi ile Bir İddia Sonucu Çıktığını Öğrenir. Biraz da Sorunları Olan Muazzez Bunu Kaldıramaz ve Okulu Bırakıp ve Memleketi olan Geyve'ye Gider. Sezai Karakoç Bu Duruma Çok Üzülür ve Muazzez Akkaya'ya İthafen Mona Rosa'yı Yazar. Şair Karakoç, 1950 Yılında Mülkiye'de Öğrenci İken Yazmıştır Ancak 2002 Yılına Kadar Yayımlanmamıştır. Alıntı Bilgi: http://www.radikal.com.tr/hayat/cemal-sureya-kimdir-soyadindaki-y-harfi-nasil-silindi-1268753/. Sıra hep son kadehe geliyordu
Dudakların başkalarının masasında lâle
Ben boynumdaki ipe bir düğüm daha atıyordum
Peşinden başka gidecek yer yoktu
Seni artık hiç sevmediğim halde

Senin o eskisi olmamana imkân yoktu
Ama inadından yapıyordun bunu Cemile
İnattandı hep o içip içip gitmeler
Bense boşalttığın kadehleri satın alıyordum
Enayilik ettiğimi bile bile

Hele o çıkışın yok mu kapıdan
O Allahın belâsı herifle
Başkasının olmayı bir türlü beceremiyordun
Millet arkandan gülüyordu
Düştüğün hale... Cemal SÜREYYA.

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 8 » Fotoğraf

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Yakınlarında I. Ordu Manevlarında (08-14 Ekim 1926)

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 9 » Fotoğraf

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk İzmir'de İnas Mektebi Öğrencisine İmza Verirken , 9x14 cm

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 10 » Obje

Savaş - Askeri

Cumhuriyet İlk Dönem Subay Apoletleri, Rütbe Yüzbaşı, (Çok Temiz Muhafaza Edilmiş).

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 15 » Efemera

Mahir İz İçin D üşürülen Tarih Kıtası

Mahir İz İçin Düşürülen Tarih Kıtası, Geldi ÜçlerHatm-i Kuran Dediler Tarihini, Ta Kıyamet Ruhuna Hatm İndure Kerrubiyyan, 1394, Doç.Dr. Mehmet Çavuşoğlu Tarafından Yazılmışıtr. Mahir İz; (1895-1974): Yazar, mütefekkir. Ankara Kadısı İsmail Abdülhalim Efendinin oğlu, edebiyat tarihçisi Fahir İz'in ağabeyidir. Babasının vazifesinden dolayı öğreniminin bir kısmını Midilli, Balıkesir, Isparta, Medine, İstanbul ve Ankara'da gördü. Ankara Sultanîsini bitirdi. Birinci Büyük Millet Meclisinde zabıt kâtipliği yaptı. İstanbul İmam Hatip Lisesinde ders verdi. Bu ara iki yıl Kimya, bir yıl Hukuk fakültesinde okudu. Sonra Edebiyat Fakültesini tercih etti ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümün bitirdi (1936). Haydarpaşa Lisesinde edebiyat; İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünde hitabet, irşad ve tasavvuf tarihi dersler verdi. Mahir İz, İslâmî ilimlerde geniş kültürü ve hitabetiyle çevresinde saygı uyandırmıştır. Şiirlerinde Maksud Kâmran, edebî yazılarında Namık Yaz, ilmî yazılarında Abdullah Söğüt imzalarını da kullanmıştır. Yazı ve şiirleri Sa'y (Ankara), Sebilüreşad, Yeni İstiklâl, İslâm Düşüncesi, Bugün, Yeni Asya, Sabah, Yeni İstanbul dergi ve gazetelerinde yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığının hazırlattığı Kur'ân-ı Kerîm Meali'nin redaksiyon kuruluna başkanlık etti.

 • Açılış Fiyatı

  1.200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 18 » Kitap

Ali Fuat Cebesoy İmzalı

Milli Mücadele Hatıraları, 525s, Karton Kapak, Sevgili Değerli Tarih Yazarlarımızdan Enver Behnan Şapolyo'ya Haziran 1953 A.F. Cebeoy İthaflı, İmzalı, (Üstü Çizilmiş), Tarihçi Enver Behnan Şapolyo1900 yılında İstanbul'da doğmuş, 2 Haziran 1972 yılında Ankara'da ölmüştür. 1922 yılında İstanbul İlköğretmen Okulunu bitirdikten sonra Ankara Lisesinde öğretmenliğe başladı. 1938 senesinde İstanbul Darülfünûnu (Üniversitesi) Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Cumhuriyet’ten sonra çeşitli liselerde tarih öğretmenliği yapmış, bir süre de gazetecilik yapmıştır. Millî Mücadele ve resmi tarih görüşünü destekleyen makalelerini Öğüt, Yeni Gün, Hakimiyet-i Milliye (Ulus), Tanin gazetelerinde yayımladı. Yazdığı ders kitapları uzun seneler liselerde tarih dersi kitabı olarak okutulmuştur. Ali Fuat Cebesoy, Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ile Harp Okulu yıllarında sınıf arkadaşı idi. Türkiye’nin işgali sırasında İzmit’ten Ankara’ya ilerleyen İngiliz birliklerine ateş açma emrini vererek şimdiki adı Alifuatpaşa tren istasyonu olan mahalde durdurması nedeniyle Kurtuluş Savaşı’nı fiilen başlatan ilk komutan oldu ve savaş boyunca önemli görevler üstlendi. Yine Kurtuluş Savaşı yıllarında üstlendiği Moskova Büyükelçiliği görevini başarıyla yürüttü ve Türkiye’nin kuzeydoğu sınırlarını belirleyen Moskova Antlaşması’nı imzaladı. Milletvekili olarak başladığı siyâsî yaşamında Türkiye’nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucularından birisi olup sonrasında İzmir Suikastı sanığı olarak Orgeneral rütbesindeyken İstiklâl Mahkemeleri tarafından yargılandı. 1931’de siyasete dönerek TBMM başkanlığı, bayındırlık bakanlığı ve ulaştırma bakanlığı yaptı. 1948’den itibaren siyasete Demokrat Parti’de devam etti. 27 Mayıs Darbesi’nden sonra Yassıada Mahkemeleri’nde yargılandı. 10 Ocak 1968 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti. Hiç evlenmemişti. Geyve civarındaki Alifuatpaşa beldesinde Merkez Camii’Tarihçi Enver Behnan Şapolyo1900 yılında İstanbul'da doğmuş, 2 Haziran 1972 yılında Ankara'da ölmüştür.

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 20 » Fotoğraf

Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk Malatya’da, Malatya Tren istasyonunda Kendisini Karşılayanlarla. 14 Kasım 1937

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 21 » Fotoğraf

Mustafa Kemal Atatürk, Ülkü Adatepe

Ülkü Adatepe, Mustafa Kemal ATATÜRK‘ün en küçük manevi kızı Bebekliğinden 6 yaşına kadar Atatürk’ün yanında Çankaya Köşkü’nde yaşamıştır.Ülkü Adatepe, 27 Kasım 1932 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Annesi Selanikli Vasfiye Hanım; Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım‘ın evlatlık kızıdır. Ülkü’nün babası ise Fransızca öğretmeni ve Gazi Orman Çiftliği’nde gar şefi Mehmet Tahsin Çukurluoğlu’dur.Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım tarafından evlatlık olarak alınıp büyütülen Ülkü’nün annesi Selanikli Vasfiye Hanım, Zübeyde Hanım ile Selanik‘ten İstanbul'a, oradan da birlikte Ankara‘ya geldiler. Vasfiye Hanım, Zübeyde Hanım 14 Ocak 1923 tarihinde ölünce de Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan‘ın yanında kalmıştır. Daha sonra Atatürk kendisini Gazi Orman Çiftliği’nde istasyon şefliği yapan Mehmet Tahsin Bey’le evlendirdi. Vasfiye Hanım’ın doğan kız çocuğuna, Atatürk daha yüzünü görmeden “Ülkü” adını koymuştur. Ülkü büyüdükçe Atatürk’ün ona olan sevgisi de büyümüş; onu yurt gezilerinde yanında götürmeye başlamıştır.Yıllarca ilkokul birinci sınıflarda okutulan ünlü Alfabe‘nin kapağında Atatürk’ün isteği üzerine Atatürk’ü minik Ülkü’ye harfleri öğretirken gösteren resimleri yer aldı. Ülkü Adatepe Döneminin Orjinal Evlilik Fotoğrafı. 13x18cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 21 » Obje

Savaş-Askeri

WW-1 Birinci Dünya Savaşı Süngü ve Kını, 33cm

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 22 » Obje

Osmanlı Dönemi Polis Şapkası

Osmanlı Dönemi Polis Şapkası, Çok Temiz Kondüsyonda

 • Açılış Fiyatı

  5.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 23 » Fotoğraf

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, 13x18 cm

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 23 » Fotoğraf

Osmanlı Dönemi Polisler

Osmanlı Dönemi Polisler, Fotoğraf, 18x24cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 24 » Efemera

II. Abdülhamid'in Danışmanı Ekrem Müşir Ahmet Şakir Paşanın Yunan Savaşı Madalya Beratı

Osmanlı Devletinin önemli mevkilerinde görev alan Ahmet Şakir Paşa, askeri yeteneklerinin yanında, diplomat, iyi yetiştirilmiş bir Osmanlı bürokratıydı. Sultan II. Abdülhamid'in yakınen tanıdığı ve güvendiği A. Şakir Paşa, kritik görevlerde bulunması, karmaşık olayların çözümünde göreve çağrılması, Anadolu Islahatı Projesi'ni hazırlayışı, iyi yetişmiş bir devlet adamıdır. Koordine ettiği ve aldığı tedbirlerle Ermeni isyanlarının bertaraf edilmesinde önemli rol oynayan Şakir Paşa Erzurum, Sivas, Van, Bitlis, Mamuratü'l-aziz, Diyarbekir, Trabzon, Ankara, Kastamonu ve Halep Vilayetlerinin bir kısmını bütünüyle, bazılarını ise kısmen teftiş etti. Şakir Paşa bir vilayette başlattığı çalışmayı, telgraf vasıtasiyle diğer vilayetlerde bulunduğu anda da takip edebiliyordu. 1897 Osmanlı-Yunan savaşının getirdiği yeni sıkıntılara rağmen ara verilmedi. Uygulamaya konulan bu ıslahatla, bir nevi Avrupalı devletler ve Ermenilerin isteklerine cevap verildi. Bu yapılırken ıslahata, devletin istikbaline zarar getirmeyecek bir şekil verildi. Yine bu uygulamayla, 1878 yılından 1895 yılına kadar meydana gelen diplomasi ağırlıklı gelişmeler, 1895-1900 yılları arasında fiiliyata dönüştürülmüş olmakta ve Avrupa'nın elindeki 'Anadolu Islahatı" silahı ellerinden alınmaktaydı. Böyle bir sonuca ulaşılmasında en büyük rol hiç şüphesiz II. Abdülhamid'indi. Onun ince diplomasisi, devletin bekası için gösterdiği aşırı hassasiyet, ıslahat meselesinin iyi kavranması ve bu ıslahatın yürütülmesinde görevlendirilen bürokratların seçimindeki isabetli kararı, böyle bir sonucun alınmasında etkili oldu. Anadolu Islahatı Umum Müfettişi Şakir Paşa, seçkin bir bürokrat olduğu kadar vatanperver, vazifeşinas, vefalı ve iyilik sever bir insandı. Ahmet Mithat Efendi'nin deyimiyle yazar, şair ve filozof bir kimliğe sahip olan Şakir Paşa, fen ilimleriyle olduğu gibi sanatla da yakından ilgiliydi. Mevki ve makam hırsı taşımayan Şakir Paşa, idari hususlarda olduğu kadar bilhassa Hamidiye Alayları, Maarif, Adliye ve Maliye Teşkilatları hakkında da devletin işleyişine tesir edecek nitelikte değerli fikirleri bulunmaktaydı. Aralıksız kırkdört yıl devlete hizmet eden ve en kritik durumlarda üstlendiği görevleri başarıyla sonuçlandıran Şakir Paşa, bu başarılarından dolayı çok sayıda nişan ve madalyayla taltif edildi. Şakir Paşa, 1856 yılından beri verdiği hizmetlerine, ıslahat çalışmaları ve teftişleri sürdürdüğü bir sırada görevinin başında ölümüyle nokta koydu (20 Ekim 1899). Çocukları ve torunları birinci sınıf sanatçıydı, FÜREYA, CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI, ALİYE BERGER, FAHRÜNİSA ZEYD, NEJAD DEVRİM, ŞİRİN DEVRİM... 27x57cm, 54 Numaralı Berat.

 • Açılış Fiyatı

  400 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 24 » Fotoğraf

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal, Çankaya'da İsmet İnönü ile beraber. (4 Haziran 1921),13x18cm

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 25 » Fotoğraf

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, 13x15cm

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL