• Müzayede Kuralları
Lot No: 3 » Fotoğraf

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Dinlenirken 6x9cm

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 11 » Efemera

Fikret Moualla

Fikret Moualla Mektup, Kıymetli Dostum Mektubunu Almış Olmanın Mutluluğu İçerisindeyim...2 Sayfa, El Yazısı, İmzalı

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 15 » Efemera

Mahir İz İçin Düşürülen Tarih Kıtası

Mahir İz İçin Düşürülen Tarih Kıtası, Geldi ÜçlerHatm-i Kuran Dediler Tarihini, Ta Kıyamet Ruhuna Hatm İndure Kerrubiyyan, 1394, Doç.Dr. Mehmet Çavuşoğlu Tarafından Yazılmışıtr. Mahir İz; (1895-1974): Yazar, mütefekkir. Ankara Kadısı İsmail Abdülhalim Efendinin oğlu, edebiyat tarihçisi Fahir İz'in ağabeyidir. Babasının vazifesinden dolayı öğreniminin bir kısmını Midilli, Balıkesir, Isparta, Medine, İstanbul ve Ankara'da gördü. Ankara Sultanîsini bitirdi. Birinci Büyük Millet Meclisinde zabıt kâtipliği yaptı. İstanbul İmam Hatip Lisesinde ders verdi. Bu ara iki yıl Kimya, bir yıl Hukuk fakültesinde okudu. Sonra Edebiyat Fakültesini tercih etti ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümün bitirdi (1936). Haydarpaşa Lisesinde edebiyat; İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünde hitabet, irşad ve tasavvuf tarihi dersler verdi. Mahir İz, İslâmî ilimlerde geniş kültürü ve hitabetiyle çevresinde saygı uyandırmıştır. Şiirlerinde Maksud Kâmran, edebî yazılarında Namık Yaz, ilmî yazılarında Abdullah Söğüt imzalarını da kullanmıştır. Yazı ve şiirleri Sa'y (Ankara), Sebilüreşad, Yeni İstiklâl, İslâm Düşüncesi, Bugün, Yeni Asya, Sabah, Yeni İstanbul dergi ve gazetelerinde yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığının hazırlattığı Kur'ân-ı Kerîm Meali'nin redaksiyon kuruluna başkanlık etti.

 • Açılış Fiyatı

  1.200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 18 » Fotoğraf

Ara Güler Fotoğraf

Ara Güler Fotoğraf, İstanbul, Kapalıçarşı, 18x24cm, İthaflı, İmzalı, Tek Nüsha 1/1 İthaflı, Nadir

 • Açılış Fiyatı

  1.200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 21 » Obje

Savaş-Askeri

WW-1 Birinci Dünya Savaşı Süngü ve Kını, 33cm

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 22 » Obje

Osmanlı Dönemi Polis Şapkası

Osmanlı Dönemi Polis Şapkası, Çok Temiz Kondüsyonda

 • Açılış Fiyatı

  5.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 23 » Fotoğraf

Osmanlı Dönemi Polisler

Osmanlı Dönemi Polisler, Fotoğraf, 18x24cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 24 » Efemera

II. Abdülhamid'in Danışmanı Ekrem Müşir Ahmet Şakir Paşanın Yunan Savaşı Madalya Beratı

Osmanlı Devletinin önemli mevkilerinde görev alan Ahmet Şakir Paşa, askeri yeteneklerinin yanında, diplomat, iyi yetiştirilmiş bir Osmanlı bürokratıydı. Sultan II. Abdülhamid'in yakınen tanıdığı ve güvendiği A. Şakir Paşa, kritik görevlerde bulunması, karmaşık olayların çözümünde göreve çağrılması, Anadolu Islahatı Projesi'ni hazırlayışı, iyi yetişmiş bir devlet adamıdır. Koordine ettiği ve aldığı tedbirlerle Ermeni isyanlarının bertaraf edilmesinde önemli rol oynayan Şakir Paşa Erzurum, Sivas, Van, Bitlis, Mamuratü'l-aziz, Diyarbekir, Trabzon, Ankara, Kastamonu ve Halep Vilayetlerinin bir kısmını bütünüyle, bazılarını ise kısmen teftiş etti. Şakir Paşa bir vilayette başlattığı çalışmayı, telgraf vasıtasiyle diğer vilayetlerde bulunduğu anda da takip edebiliyordu. 1897 Osmanlı-Yunan savaşının getirdiği yeni sıkıntılara rağmen ara verilmedi. Uygulamaya konulan bu ıslahatla, bir nevi Avrupalı devletler ve Ermenilerin isteklerine cevap verildi. Bu yapılırken ıslahata, devletin istikbaline zarar getirmeyecek bir şekil verildi. Yine bu uygulamayla, 1878 yılından 1895 yılına kadar meydana gelen diplomasi ağırlıklı gelişmeler, 1895-1900 yılları arasında fiiliyata dönüştürülmüş olmakta ve Avrupa'nın elindeki 'Anadolu Islahatı" silahı ellerinden alınmaktaydı. Böyle bir sonuca ulaşılmasında en büyük rol hiç şüphesiz II. Abdülhamid'indi. Onun ince diplomasisi, devletin bekası için gösterdiği aşırı hassasiyet, ıslahat meselesinin iyi kavranması ve bu ıslahatın yürütülmesinde görevlendirilen bürokratların seçimindeki isabetli kararı, böyle bir sonucun alınmasında etkili oldu. Anadolu Islahatı Umum Müfettişi Şakir Paşa, seçkin bir bürokrat olduğu kadar vatanperver, vazifeşinas, vefalı ve iyilik sever bir insandı. Ahmet Mithat Efendi'nin deyimiyle yazar, şair ve filozof bir kimliğe sahip olan Şakir Paşa, fen ilimleriyle olduğu gibi sanatla da yakından ilgiliydi. Mevki ve makam hırsı taşımayan Şakir Paşa, idari hususlarda olduğu kadar bilhassa Hamidiye Alayları, Maarif, Adliye ve Maliye Teşkilatları hakkında da devletin işleyişine tesir edecek nitelikte değerli fikirleri bulunmaktaydı. Aralıksız kırkdört yıl devlete hizmet eden ve en kritik durumlarda üstlendiği görevleri başarıyla sonuçlandıran Şakir Paşa, bu başarılarından dolayı çok sayıda nişan ve madalyayla taltif edildi. Şakir Paşa, 1856 yılından beri verdiği hizmetlerine, ıslahat çalışmaları ve teftişleri sürdürdüğü bir sırada görevinin başında ölümüyle nokta koydu (20 Ekim 1899). Çocukları ve torunları birinci sınıf sanatçıydı, FÜREYA, CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI, ALİYE BERGER, FAHRÜNİSA ZEYD, NEJAD DEVRİM, ŞİRİN DEVRİM... 27x57cm, 54 Numaralı Berat.

 • Açılış Fiyatı

  400 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 35 » Kartpostal

II. Meşrutiyet Meclisi

Parlement de la Turque- Meşrutiyet Meclisi,9x13cm, Çok Temiz Kondüsyon

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 40 » Kartpostal

Sultan Abdülhamid 25. Yıl Anısı

Sultan Abdülhamidin Tahta Çıkışının 25. Yılı. Postadan Geçmiş. Temiz Kondüsyon

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 41 » Fotoğraf

Celal Bayar İmzalı Fotoğraf

Celal Bayar İmzalı,1966 Tarihli, Aile Fotoğrafı. 18x24cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 42 » Efemera

Kartvizit- Tebrik 2 Adet

Kartvizit- Tebrik 2 Adet

 • Açılış Fiyatı

  50 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 43 » Fotoğraf

Savaş-Askeri

Kore Harbi, Toplu Fotoğraf,Türk Fotoğraf Ajansı Damgalı. 18x24cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 45 » Obje

Savaş-Askeri Kore Harp Madalyası, 2 Adet

2 Adet Kore Harbi Madalyası, Orijinal Kutularında

 • Açılış Fiyatı

  50 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 47 » Fotoğraf

Sanatçı Fotoğrafları

Sanatçı-Artist Fotoğrafları, Islak İmzalı Lot, 6 Afet, 9x13cm

 • Açılış Fiyatı

  50 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 50 » Fotoğraf

Mustafa Kemal Ataürk

Mustafa Kemal Ataürk, Şükrü Kaya, Mareşal Fevzi Çakmak , Orijinal Fotoğraf, 18X24cm

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL