Lot No: 15 » Efemera

Cumhuriyet Senatosu Özel- Başvekil Adnan Menderes- Fatin Rüştü Zorlu- Hasan Polatkan İdamı Sonrası, Cumhuriyet Senato Üyelerinin, M.B.K (Milli Birlik Komitesi) Üyelerine Gönderilen İdamlar Sonrası Teşekkür Evrağı.

Cumhuriyet Senatosu Özel Antetli, Sizleri kutlar ve hepinize teşekkür ederim. El yazısı-İmzasız. Cumhuriyet Senatosu kavramı, Türk siyasi tarihine 1961 Anayasası ile girdi. 1961 Anayasası’nda TBMM’nin; Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olarak iki Meclis’ten oluşması öngörüldü. Cumhuriyet Senatosu üyeleri, halk tarafından seçilenler, Cumhurbaşkanı tarafından atananlar ve “tabii üyeler” olmak üzere üç gruptan oluştu; Genel oy ile seçilen 150 üye, Cumhurbaşkanınca atanan 15 üye ve 27 Mayıs askeri müdahalesini yapan Milli Birlik Komitesi üyeleri. 1961 Anayasası’nın 92. maddesinde Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’nun görev alanlarının tanımına yer verildi. Buna göre, kanun, tasarı ve teklifler önce Millet Meclisi’nde görüşülüyordu. Millet Meclisinde kabul veya reddedilen tasarı ve teklifler, Cumhuriyet Senatosuna gönderiliyordu. Millet Meclisinde kabul edilen metin, Cumhuriyet Senatosunca da değişiklik yapılmadan kabul edilirse, metin kanunlaşıyordu. Cumhuriyet Senatosu, kendisine gelen metni değiştirerek kabul ederse, Millet Meclisinin de bu değişikliği benimsemesi halinde metin kanunlaşıyordu. Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosundan gelen metni benimsemezse, her iki Meclisin ilgili komisyonlarından seçilen eşit sayıdaki üyelerden bir karma komisyon kuruluyor, bu komisyonun hazırladığı metin, Millet Meclisine sunuluyordu.